Aktuell information om coronaviruset (Covid -19)

Vi har en tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Bankens organisation har så här långt mycket väl klarat av omställningen till ett sätt att arbeta där vi försöker minska smittspridningen och får banken att fungera.

Vi arbetar för att värna om våra kunder och våra medarbetares hälsa. Vi ser till att bedriva verksamheten så att smittspridning undviks. Det innebär att vi begränsar våra fysiska kundmöten och möten genomförs istället via telefon eller digitalt. Förutom via telefon nås vi som vanligt via säkra meddelanden i internetbanken och mobilbanken. Vi följer utvecklingen noga och informationen uppdateras löpande.

Coronavirusets framfart påverkar oss alla och frågorna är många. Här kan du läsa mer om hur du kan agera kring din personliga eller företagets ekonomi.

Privatperson

Vi har nära kontakt med de kunder som behöver stöd. Det räntefria lånepaket som Riksbanken gått ut med riktar sig till de penningpolitiska motparterna och gäller således inte Ekobanken.
Ekobanken följer utvecklingen och de nya direktiv som kan komma.

Amorteringsfrihet

Från och med den 14 april har banker möjlighet att ge nya och befintliga bolånetagare ett undantag på kravet på amortering. Detta undantag gäller från 14 april fram till och med juni 2021. Därefter omprövas beslutet.

Vem kan ansöka om amorteringsfrihet?

Du som på grund av coronaviruset fått din privatekonomi påverkad har möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse. Ekobanken hanterar och prövar varje enskild bolåneförfrågan precis som tidigare.

Frågor och svar om amorteringsfrihet (Finansinspektionen)

Kontakt

Företag och förening

Vi har nära dialog med de kunder som behöver stöd och följer utvecklingen noga. Regeringen och statliga myndigheter har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa företagare som drabbats:

Korttidsarbete införs

Det här förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften och samtidigt får den anställde ut över 90 procent av lönen. Har du anställda och ditt företag är ekonomiskt pressat kan du få ekonomiskt stöd och detta stöd kallas korttidsarbete. Förslaget om korttidsarbete träder i kraft den 7 april 2020 och tillämpas retroaktivt från 16 mars 2020.

Läs mer på Tillväxtverket

Staten tar över sjuklöneansvaret

Staten tar sjuklöneansvaret mellan 1 aug-31 dec 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde ansöker om ersättning retroaktivt för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Läs mer på regeringen.se

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Ansök hos Skatteverket

Regeringens garantiprogram för små och medelstora företag – Företagsakuten

Regeringen har infört en lånegaranti som ska hjälpa banker att stötta de företagskunder som på grund av coronaviruset har fått ekonomiska bekymmer. Lånegarantin innebär att staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet som företaget beviljas i lån. Det är Riksgälden som administrerar lånegarantierna men det är bankerna som förmedlar lånet till företagen. Om du är företagskund kan du ansöka om lån inom garantiprogrammet med statlig lånegaranti hos oss.

Läs mer på Riksgälden

Här hittar du mer information från regering och myndigheter om de stöd och åtgärder som finns med anledning av coronavirusets utbrott: