Ekobanken för privatpersoner

I Ekobanken vet du vad dina pengar används till när de är placerade i banken.

Du får regelbunden information om vad vi lånar ut till. Du kan också låna privat.

Alla konton i Ekobanken har svensk statlig insättningsgaranti.


Läs mer om internetbanken och mobilbanken.

Du kan göra överföringar, betala räkningar med mera. Ekobanken har ännu inte kort och swish.

Bli medlem och ägare

Många kunder är också ägare i banken. En insats i Ekobanken är en investering med dubbel avkastning, både ekonomiskt och i en mera hållbar värld. Grundinsatsen är 1.000 kr och du är välkommen att investera mer.
Läs mer om att vara ägare i Ekobanken

 

Välj vad dina pengar ska verka för

Ekobanken lånar ut till verksamheter som ger ekologiska, sociala eller kulturella mervärden eller som bidrar till lokal utveckling, i Sverige och i utvecklingsländer. Välj om dina pengar ska verka inom hela bankens område eller riktas mot ett särskilt område.

Läs mer om Ekobankens konton

Frågor och svar

Vilket är Ekobankens clearingnummer? Kan jag göra förtida uttag från bundna konton eller sparbrev och vad kostar det?

Här finner du svar